top of page
adf.jpg

Nezisková organizace

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů s primárním společným cílem pomáhat všem zvířatům v nouzi bez rozdílu. Spolek také usiluje o rozšíření povědomí veřejnosti o životě zvířat zvaných hospodářská a aktivně se zasazuje o zlepšení podmínek jejich chovu.

Předseda spolku: Iveta Ondriášová

Název: Život na Louce z.s.

Sídlo: Žebětínek 200/42, 62100 Brno

IČO: 09610375

Kontaktní údaje

Kraj Jinotaj

IG: @zivot_na_louce

2801901043 / 2010

Předseda spolku: Iveta Ondriášová

tel. 732720132

(záložní: 773473612)

iveta@krajjinotaj.org

bottom of page